Ristinpohjan metsästysseura ry

Jäsentiedote 1/2018

 

Hyvä seuran jäsen,

 

Seuran vuosikokous pidettiin 25.2.2018 ja siinä tehtiin seuraavia päätöksiä:

 

 

Henkilöstövalinnat

 

Puheenjohtajaksi valittiin Peter Asikainen.

 

Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Kaisa Asikainen, Asmo Miinalainen ja Risto Miinalainen. Johtokunnassa jatkavat aiemmin valittuina Vesa Parkkinen ja Juho Reinikainen. Peter Asikaisen tilalle johtokuntaan valittiin Jarkko Eskelinen.

 

Riistanhoitojaostoon valittiin Jarkko Eskelinen (pj), Anssi Miinalainen, Asmo Miinalainen ja Juha Laukkanen.

 

Ampuma- ja kilpailujaostoon valittiin Olavi Rummukainen (pj), Seppo Koikkalainen, Vesa Sorsa ja Seppo Vänskä.

 

Metsästyskoirajaostoon valittiin Hille Romppanen (pj), Arvo Junninen, Jari Miinalainen ja Jouko Kettunen.

 

Jäsenmaksuksi 2018 päätettiin 45 ja liittymismaksuksi 170 . Liittymismaksu sisältää liittymisvuoden jäsenmaksun. Jäsenmaksusta tulee lasku, joka tulee maksaa huhtikuun 15. päivään mennessä. Kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksusta ja koejäsen maksaa liittymismaksun liittyessä varsinaiseksi jäseneksi. Hirviseurueeseen liittyminen uudella jako-osuudella maksaa 500 .

 

Suurpetoyhteyshenkilöinä toimivat Juha Asikainen ja Hille Romppanen. Mikäli teet suurpetohavainnon (näkö-, jälki- tai muu havainto), ilmoita siitä pikaisesti Juhalle, puh. 050 575 8984 tai Hillelle, puh. 044 347 3441. Suurpetoyhdyshenkilö tarkastaa havainnon ja merkitsee sen Tassu -järjestelmään.

 

Tapahtumia 2018

 

-      Pilkkikilpailut sunnuntaina 25.3.2018 Rikinlammella. Kokoontuminen Romppasen korjaamolla, josta        siirtyminen kilpailupaikalle klo 9.00. Osoite Ristinkyläntie 30, Risti.

-      Hirvenhiihtotapahtuma Ristinpohjan metsästysseuran majalla 2.4.2018

-      Riistapeltotalkoot kesäkuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

-      Seuran ampumaurheilupäivä 21.7.2018 klo 9 - 14; haulikko, hirvi ja pysähtyvä hirvi.

-      Seuran kesäkokous pidetään majalla sunnuntaina 5.8.2018 klo 12.00

-      Järjestetään hirvikävelytapahtuma yhdessä Kaatamon Erän kanssa elokuussa 2018 Ristinpohjassa.

-      Hirviseurue päättää hirvikokouksen ajankohdan ja se ilmoitetaan jäsentiedotteessa 2/2018.

-      Markun muistohaukut järjestetään lauantaina 22.9.2018. Tapahtumasta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

-      Järjestetään hirvipeijaiset maanvuokraajille, seuran jäsenille ja kyläläisille perheineen marraskuussa 2018. Tarkemmin asiasta päättää hirviseurue.

-      Toteutetaan riistakolmiolaskennat 2018 ja hirvieläinten maalaskenta tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana.

-      Osallistutaan mahdollisiin yhteislupiin: ilves ja karhu

-      Pienpetojen pyynti/vähentämiskilpailu 1.1. – 31.12.2018.

 

 

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toivomme näkevämme mahdollisimman monen jäsenen osallistumassa kesän aikana pidettäviin talkoisiin, joista ilmoitamme tarkemmin www.kaatamo.fi /Ristinpohjan Metsästysseura -sivulla ja sähköpostilla tai tekstiviestillä.

 

Johtokunta

 

 

 

>> metsästysseuran sivulle

Puheenjohtaja

Peter Asikainen

Korpivaarantie 7, 83330 Kaatamo

puh. 045 631 0034

peter.asikainen(at)kaatamo.fi

Varapuheenjohtaja

Asmo Miinalainen

Ristinkyläntie 24, 83320 Risti

puh. 050 496 1262

Sihteeri

Helena Eskelinen

Vehkalammentie 13, 83330 Kaatamo

puh. 050 387 7710

helena.eskelinen(at)kaatamo.fi

Jäsenasiat/talousasiat

Olavi Rummukainen

Kalstilantie 32 A, 83100 Liperi

puh. 050 350 1981

risti.ms(at)kaatamo.fi