Ristinpohjan Metsästysseura ry:n jäsentiedote 2/2018

 

Metsästysseuran tilinnumero on FI44 5234 3450 0156 81

 

Metsästysseuran kesäkokous pidettiin metsästysmajalla sunnuntaina 5.8.2018 ja siinä päätettiin mm. seuraavaa:

 

Metsästys 2018:

Riistakiintiöt metsästyskaudella 2018: metso 1 kpl, teeri 2 kpl. Suositellaan, että naarasteertä ja koppeloa ei ammuta. Muuta riistaa ei kiintiöity.

Metsästysajat ovat valtakunnalliset.

Metsäkaurista saa metsästää valtakunnallisin säännöin.

 

Vieraiden metsästyksestä seuran alueella kokous päätti seuraavaa:

Metsästysseuran jäsenet voivat tuoda vieraitaan pienriistan metsälle seuran alueelle. Vierasmaksu 20 € vieras/vrk. Kausilupa 100 € vieras/kausi (ei sisällä koiramaksua). Mikäli vieras tuo koiran mukanaan on ”koiramaksu” 10 €/vrk.  Saalis vähennetään "isäntänä" olevan jäsenen riistakiintiöstä.

Vieras on "isäntänä" olevan jäsenen vastuulla ja hänen on oltava metsällä mukana.

Vierasluvan voi maksaa "netillä" suoraan seuran tilille seuraavin ehdoin: Kuitista tulee ilmetä "isäntänä" olevan jäsenen nimi ja vieraan nimi sekä aika jolloin metsästetään ja tuoko vieras koiran metsälle (kirjoita kohtaan viesti maksun saajalle).

Huomioi, että em. kentän merkkimäärä on rajallinen, joten siihen ei pitkää tekstiä mahdu.

Tulosta kuitti ja ota mukaan metsälle.

Jäsen ei voi tuoda vierasta metsäkauriin ja villisian metsälle.

Lisäksi kokous päätti, että jäsen voi tuoda vieraan luolakoiran ilman vieras- ja koiramaksua ohjaajansa kanssa mäyrän, supin ja ketun luolapyyntiin, elleivät seuran omat luolakoiran omistajat pääse mukaan. Vieras on ”isäntänä” olevan vastuulla.

 

Rauhoitusalueet ja riistansuojelutoimenpiteet:

Riistan rauhoitusalueeksi päätettiin Ristinkyläntien ja Ristinlammen sekä Rikinlammen väliin jäävä alue pois lukien Ritva Ikosen ja Mikko Mustosen maat. Kartta suojelualueesta on nähtävänä Reviirissä. Metsästysalueissa on tapahtunut muutoksia kesän 2018 aikana, joten jäseniä pyydetään tarkistamaan metsästysalueet Reviiristä.

 

Jäsenmaksut:

Jäsenmaksuja 2018 on vielä maksamatta. Päätettiin, että taloudenhoitaja lähettää maksumuistutukset postitse niille jäsenille, jotka eivät ole 2018 jäsenmaksuaan maksaneet. Mikäli jäsenmaksu jää edelleen maksamatta, kokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perintätoimista.

Muistutusmaksuksi kokous määräsi 5 €. Mikäli et ole saanut vuoden 2018 jäsenmaksua, ole yhteydessä jäsenasianhoitaja Olavi Rummukaiseen, risti.ms(at)kaatamo.fi tai puh. 050 350 1981.

 

Muuta …

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin koejäsenet Antti Moilanen, Esa Loijas ja Vesa Laurell. Uusista jäsenhakemuksista varsinaiseksi jäseneksi valittiin Vesa Piironen ja koejäseneksi Teemu Tarnanen.

Seuran karhun metsästyksen johtajana ja yhteyshenkilönä toimii Seppo Koikkalainen, puh. 040 935 1415.

Hirviseurueen kokous pidetään sunnuntaina 9.9.2018 klo 18.00 metsästysmajalla.

Polttopuutalkoot lauantaina 29.9.2018.

 

Roskien jättäminen luontoon

Maanomistajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että luonnosta löytyy yhä enemmän roskia, mm. alumiinitölkkejä, jotka vaarantavat eläinten terveyden. Johtokunta suhtautuu luontoon jätettäviin roskiin kielteisesti ja kehottaa jäseniä tuomaan pois metsästä sinne viemänsä roskat.