Ristinpohjan Metsästysseura ry:n jäsentiedote 2/2017

 

 

Metsästysseuran kesäkokous pidettiin metsästysmajalla sunnuntaina 30.07 2017 ja päätti mm. seuraavaa:

 

Metsästys 2017:

 

Riistakiintiöt metsästyskaudella 2017: metso 1 kpl, teeri 2 kpl. Muuta riistaa ei kiintiöity.

Kokouksessa sovittiin että naarasteeri ja koppelo jätetään ampumatta, herrasmies sopimus.

Metsästysajat valtakunnalliset.

Metsäkaurista saa metsästää kiintiöimättä valtakunnallisin säännöin.

 

Vieraiden metsästyksestä seuran alueella kokous päätti seuraavaa:

 

Metsästysseuran jäsenet voivat tuoda vieraitaan pienriistan metsälle seuran alueelle. Vierasmaksu 20 € vieras/vrk. Kausilupa 100 € vieras/kausi (ei sisällä koiramaksua). Mikäli vieras tuo koiran mukanaan on ”koiramaksu” 10 €/vrk. Mahdollinen saalis vähennetään "isäntänä" olevan jäsenen riistakiintiöstä.

Vieras on "isäntänä" olevan jäsenen vastuulla. Jäsenen on oltava metsällä mukana.

Vierasluvan voi maksaa "netillä" suoraan seuran tilille seuraavin ehdoin: Kuitista tulee ilmetä "isäntänä" olevan jäsenen nimi ja vieraan nimi sekä aika jolloin metsästetään ja tuoko vieras koiran metsälle (kirjoita kohtaan viesti maksun saajalle).

Huomioi, että em. kentän merkkimäärä on rajallinen, joten siihen ei pitkiä "runoja" mahdu.

Tulosta kuitti ja ota mukaan metsälle.

Jäsen ei voi tuoda vierasta metsäkauriin ja villisian metsälle.

Lisäksi kokous päätti, että jäsen voi tuoda vieraan luolakoiran ilman vieras- ja koiramaksua isäntänsä kanssa mäyrän, supin, ja ketun luolapyyntiin ellei seuran omat luolakoiran omistajat pääse. Vieras on ”isäntänä” olevan vastuulla. Metsästystapahtumasta on ilmoitettava puheenjohtajalle tekstiviestillä.

 

Rauhoitusalueet ja riistansuojelutoimenpiteet:

 

Riistan rauhoitusalueeksi päätettiin Ristinkyläntien ja Ristinlammen sekä Rikinlammen väliin jäävä alue pois lukien Ritva Ikosen maat. Kartta suojelualueesta on nähtävänä Reviirissä.

 

Jäsenmaksut:

 

Jäsenmaksuja 2017 on vielä maksamatta. Päätettiin, että taloudenhoitaja lähettää maksumuistutukset postitse niille jäsenille jotka eivät ole 2017 jäsenmaksuaan maksaneet. Mikäli edelleen jää maksamattomia kokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perintätoimista.

Muistutusmaksuksi kokous määräsi 5 €.

 

Muuta …..

Koejäseniksi valittiin Antti Moilanen, Esa Loijas ja Vesa Laurel.

MAJA-hanke etenee, seurata voi seuran nettisivuilta.