Metsästysmajan kunnostus (MAJA) -hanke

 

Ristinpohjan metsästysseuralla on 1990 –luvun alussa talkootyöllä ja lahjoitusvaroin rakennettu metsästysmaja, joka on seuran jäsenten, maanomistajien, Kaatamon seudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä muiden toimijoiden käytössä. Metsästysmajan takka, puuhella, keittiökaapistot ja lattia ovat huonokuntoiset.

 

Metsästysseura on saanut rahoitusta majan kunnostamiseen Joensuun seudun Leader-yhdistykseltä, ELY-keskukselta ja Euroopan Unionin maaseuturahastolta. Majan kunnostamisen kustannusarvio on 18.900 euroa, josta avustuksen osuus on 50 %.

 

Hankkeen toteuttamisen suunniteltu aikataulu on seuraava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanke toteutetaan pääosin talkootyönä, materiaalit kilpailutetaan. Talkooajankohdista ilmoitetaan seuran jäsenille sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Muutoin talkoista ilmoitetaan tällä nettisivulla kohdassa Ristinpohjan Metsästysseura sekä ilmoitustaululla. Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja kyläläiset ovat tervetulleita talkoisiin.

 

Hankkeen tavoitteena on säilyttää kustannuksiltaan edullinen kokoontumis– ja juhlapaikka, joka on pääasiassa paikallisten, mutta myös alueen ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä. Hanke pyrkii lisäämään alueen yhteisöllisyyttä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää liikunta-,

luonto– ja metsästysharrastusta.

 

MAJA-hanke on rakentamisen osalta valmis

 

Metsästysmajan takka, puuhella, lattia ja keittiökaapistot ovat uusittu.

 

Lattian purkuvaiheessa ilmeni, että lattian maapohjasta puuttui kosteuden nousua rajoittava kapillaarisora. Sorastuksen yhteydessä rossipohjan ilmanvaihtoa parannettiin asentamalla ilmastointiputket ja suurentamalla tuuletusreikiä.

 

Uusi takkaleivinuuni ja puuhella ovat valmiit. Keittiökaapistot on uusittu syyskuun alkupuolella.

 

Hanke on edennyt suunnitellusti aikataulussa. Talkoisiin on osallistunut ilahduttava määrä henkilöitä.

 

Majan kunnostamista juhlistetaan hirvipeijaisissa marraskuussa.

 

Kuvia hankeen etenemisestä

 

 

Linkki kuviin tästä.

 

 

 

”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”

 

 

 

<< Linkki metsästysseuran sivulle

 

<< Linkki etusivulle

 

Toukokuu 2017

Takan, puuhellan, keittiökaapiston ja lattian purkaminen

Kesä-heinäkuu 2017

Takkaleivinuunin ja puuhellan rakentaminen

Heinä-elokuu 2017

Lattian rakentaminen

Elokuu 2017

Keittiökaapiston asennus