Etusivu

Ajankohtaista

Tapahtunutta

Kyläyhdistys

Kaatamon Martat

Ristinpohjan Maamiesseura

Muut yhdistykset

Kalastuskunnat

Palvelut ja yritykset

Harrastukset

Vuokrattavat saunat

Alueen kartta

Ristinpohjan Metsästysseura

Tekstiruutu:

Copyright © 2017 Kaatamon seudun kyläyhdistys

 

 

Metsästysseuroilla on ollut puolivuosisatainen tärkeä tehtävä maaseudulla järjestäytyneen ja

monipuolisen erästelyn mahdollistajana kylien asukkaille. Ristinpohjan metsästysseura (57v.)

on tätä tehtävää hoitanut ensisijaisena toiminta-alueenaan Ristin kylä. Yhdistyksemme

95 jäsentä ovat joko kylän asukkaita, metsästysmaiden vuokraajia tai heidän

perheiden jäseniä.

 

Metsästysyhdistyksemme jäseniksi on viime vuosina tullut ilahduttavassa määrin nuoria.

Tämä luo uskoa, että metsästysseuralla on tekijöitä ja tehtävää monipuolisen

harrastuksen tukena ja kylän yhtenä toimijana myös tulevaisuudessa.

 

Seuramme perustamisen aikaan 1960-luvulla keskeistä oli hirvenmetsästyksen järjestäminen. Hirvijahti, hirvikannan säätely ja sen ympärille rakentuva toiminta on säilynyt seuran

toiminnassa edelleen tärkeällä paikalla. Noin neljäsosa seuramme jäsenistä osallistuu syksyiseen hirven metsästykseen, jossa jahti tapahtuu pääosin pysäyttävien hirvikoirien avulla.

 

Yhdistyksemme jäsenet ovat lisäksi mukana monissa toimintamuodoissa riistanhoidon, kenneltoiminnan, metsästysammuntojen ja metsästyksen saralla. Seurallamme on jo pitkät perinteet mm. riistan seurannassa ja laskennassa, jotka ovat vuosittain toistuvia. Hirvenhaukku-

kokeiden ja vesilintujen noutajakokeiden maastoksi seuramme noin 4000 ha:n toiminta-alue on viimevuosina ollut hyvin kysytty ja jäsenistömme toimii kokeissa myös tuomareina ja oppaina.

 

Riistanhoito on monen seuramme jäsenen sydämenasia. Jäniksille on viety keväthangille lisäevästä ja pienpedot on pyritty pitämään kurissa. Ja onpa istutettu mm. peltopyitä ja fasaaneja, jotta riistakanta entisestään monipuolistuisi.

 

Yhteistoiminta naapuriseurojen kanssa on ollut tiivistä mm. hirven- ja suurpetojen metsästyksen

yhteydessä. Kaatamon Erän kanssa järjestetään myös yhteisiä kilpailuja. Yhdistys on aktiivinen toimija kyläalueen toimintojen kehittämisessä ja tekee yhteistyötä mm. kyläyhdistyksen ja Kaatamon marttojen kanssa.

 

Seurallamme on vuosittain jäsentenvälisiä kisoja mm. pienpetojen pyynnissä ja metsästys-

ammunnoissa. Joka keväisiin pilkkikisoihin kutsutaan myös kyläläiset ja maanvuokraajat perheineen.

 

Jäsenistön voimannäyte on 1990-luvun alussa ostettu ja Kuukkelimäeksi nimetty metsätila, johon talkootyönä rakennettiin yhdistyksen eräkeskus.  Päärakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu

nykyisin hirvihalli, sauna, halkovaja ja kota eli muumimaja.

 

Jäsenistön lisäksi eräkeskustamme on mielellään annettu kyliemme yhdistysten ja kyläläisten käyttöön. Hirvenjahtikauden päättyessä kutsumme perinteisesti kyläläiset ja maanvuokraajat perheineen hirvipaistille eräkeskukseemme marraskuussa. Se onkin odotettu kyläläisten tapaamistilaisuus.

 

Seuramme osalta toivomme tulevaisuudelta seesteistä yhteistoimintaa metsästysmaiden vuokraajien ja kyläläisten kanssa. Tietenkin toivomme myös suotuisia riistavuosia sekä nuorten ja  naisten innostuksen lisääntymistä erähenkiseen luonnon kanssa toimintaan.

 

Ari Eskelinen

puheenjohtaja

puh. 050 557 0971

Ajankohtaista

 

Tervetuloa maanvuokraajat, seuran jäsenet ja kyläläiset perheineen hirvipeijaisiin sunnuntaina 19.11.2017 klo 11.00 - 15.00 seuran majalle!

Ristinpohjan metsästysseura r.y, hirviseurue

 

***

Ristinpohjan metsästysseura on saanut Joensuun seudun Leader –yhdistykseltä rahoitusta metsästysmajan kunnostukseen (MAJA). Projektista lisää tästä linkistä.

 

MAJA-hanke on rakentamisen osalta valmis. Johtokunta kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

 

Johtokunta

Ristinpohjan Metsästysseura ry

Markun muistohaukun tulokset 30.9.2017